whatsapp x

WhatsApp Number

https://wa.me/972506997263

Message
phone x
077-8036181
אליה ציפויים - פרויקט אורט קריית מוצקין

פרויקט אורט קריית מוצקין

תאריך הפרוייקט: דצמבר 2023

לאחרונה, בעקבות המצב, האזעקות והטילים אשר מתעופפים ברחבי ישראל, הרבה מבני ציבור, בתי ספר ובתי אבות מבקשים לעשות מיגון של הזכוכיות נגד הדף, רסיסים ואבנים. המיגון מגיע בכמה רמות עובי מ- 100 מקרון ועד 350 מקרון, המיגון מגיע בגוון שקוף ומסומן ע״י מדבקה של החברה שלנו על מנת שתזהו היכן עשיתם את המיגון.

בפרויקט בבית הספר אורט שבקרית מוצקין ביצוענו כ-400 מטר של מיגון נגד אבנים בעובי 200 מקרון.
כמובן שבגלל התקופה אנחנו נותנים את המענה המהיר ביותר שניתן ואת הפרויקט הזה סיימנו בפחות מ- 5 ימים!

בימים מורכבים וקשים אלו, הדגש שלנו הוא לא רק על זריזות העבודה ומהירות הביצוע כי אם גם על איכות העבודה, שיכולה למנוע הרס נרחב וגם הצלת חיי אדם

מיגון זכוכיות מהדף, אבנים ורסיסים יכול להציל חיים!